เช็คสถานะการซื้อ


# สินค้า จำนวน ที่อยู่ โทรศัพท์ สถานะ เวลา หมายเลข EMS
# สินค้า ราคา ที่อยู่ โทรศัพท์ สถานะ เวลา หมายเลข EMS